Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

DAF (wg Incoterms 2000)

DAF - Delivered At Frontier (...named place)
Dostarczone na Granicę (...oznaczone miejsce)
Zastosowanie: we wszystkich rodzajach transportu
(przede wszystkim w transporcie kolejowym i samochodowym)

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty zawarcia umowy przewozu towaru do uzgodnionego miejsca na granicy;
 • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień niezbędnych w celu postawienia towaru do dyspozycji kupującego, a także koszty formalności celnych w eksporcie i tranzycie ( o ile te ostatnie występują w przewozie towaru do uzgodnionego miejsca);
 • koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towaru do określonego miejsca na granicy, jak również koszty zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
 • koszty cła, podatków i innych opłat występujących w eksporcie i tranzycie do oznaczonego miejsca dostawy na granicy;
 • wszystkie pozostałe koszty, jakie wiążą się z dostarczeniem towaru do oznaczonego miejsca na granicy oraz (jeśli to konieczne lub nakazuje zwyczaj) koszty rozładunku;
 • koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego (jeżeli jest to przyjęte).
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do oznaczonego miejsca na granicy;
 • koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
 • Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru,
 • koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie i / lub miejscu przejęcia towaru;
 • koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w oznaczonym punkcie dostawy na granicy lub innym miejscu, niezbędnych przy imporcie towaru, a także, w razie konieczności, do jego dalszego przewozu;
 • koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie;
 • wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, powstałe w czasie transportu od uzgodnionego miejsca na granicy;
 • wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego o czasie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru lub faktem nie przyjęcia dostawy, mimo postawienia towaru do dyspozycji kupującego (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
 • koszty kontroli przed wysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
 • koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.
 • RYZYKO

  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu dostawy na granicy i w uzgodnionym terminie, jeżeli nie przejął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji w oznaczonym miejscu dostawy na granicy w uzgodnionym terminie lub okresie lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).