Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

Combiterms 2000

Terminy handlowe (bardziej szczegółowe niż INCOTERMS) dla dostaw towarów w kontenerach i w transporcie kombinowanym (spedytorskie przesyłki zbiorowe).

Są tu określone obowiązki stron oraz dokonany został podział odpowiedzialności i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym. Dla poszczególnych formuł ustalono oznaczenia kodowe, co ma zastosowanie w przypadku użycia urządzeń elektronicznego przekazu danych, a także przyspiesza opracowanie ofert. Aktualna wersja zawiera 22 formuły.

001-EXW loco wytwórnia

Sprzedający

 • postawienie towaru do dyspozycji kupującego w swoim magazynie,
 • towar musi być należycie wyodrębniony w miejscu postawienia go kupującemu.
 • Kupujący

 • przejęcie pełnej gestii transportowej,
 • pełna odpowiedzialność za transport,
 • 002-FCA siedziba sprzedającego, łącznie z kosztami odprawy celnej wywozowej

  Sprzedający

 • dostarczenie dokumentów wywozowych,
 • odprawa celna wywozowa,
 • Kupujący

 • przejęcie gestii transportowej,
 • pełna odpowiedzialność za transport,
 • 003-FAS franco środek transportu (terminal przesyłek zbiorczych w miejscu nadania) - formuła ta dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • dowiezienie kontenera do bazy przesyłek zbiorczych w miejscu nadania lub do środka transportu w miejscu nadania,
 • Kupujący

 • przejęcie gestii transportowej,
 • organizacja transportu morskiego,
 • 004-FOB franco miejsce nadania - formuła ta dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • dostarczenie towaru do miejsca nadania poniesienie ewentualnych kosztów magazynowania i składowania,
 • Kupujący

 • przejęcie gestii transportowej od miejsca nadania,
 • 005-FCA wskazany terminal

  Sprzedający

 • ponosi koszty spedycyjne, ubezpieczenia, dowiezienia i załadowania towaru,
 • Kupujący

 • pozostałe koszty,
 • 006-CPT granica sprzedającego

  Sprzedający

 • opłata wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe, koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru,
 • Kupujący

 • ponosi wszystkie koszty od granicy,
 • 007-CIP granica sprzedającego

  Sprzedający

 • opłata wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe, koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru,
 • załatwienie dokumentów tranzytowych,
 • Kupujący

 • ponosi wszystkie koszty od granicy,
 • 008-CFR franco granica lądowa kraju kupującego - formuła ta dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • opłata wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe, koszt wynajmu kontenerów, zwiezienia i załadunku towaru,
 • załatwia dokumenty tranzytowe,
 • ponosi koszty przewozu towaru od swojej granicy lądowej do granicy lądowej kupującego,
 • Kupujący

 • ponosi wszystkie koszty od swojej granicy,
 • 009-CIF - formuła ta dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • obowiązki takie same jak w 008, z tym że ponosi dodatkowo koszty przewozu od granicy lądowej kraju przeznaczenia ładunku,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 010-CPT granica kupującego, towar nie oclony

  Sprzedający

 • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
 • organizacja i koszty transportu łącznie z wyładunkiem-od bazy przesyłek zbiorczych w miejscu przeznaczenia,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 011-CIP granica kupującego, towar oclony

  Sprzedający

 • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
 • organizacja i koszty transportu łącznie z wyładunkiem-od bazy przesyłek zbiorczych w miejscu przeznaczenia,
 • koszty odprawy celnej przewozowej jak i opłat przywozowych łącznie z załatwieniem dokumentów przywozowych,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 012-CPT wskazany terminal, franco magazyn odbiorcy, towar nie oclony

  Sprzedający

 • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
 • organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do magazynu odbiorcy,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 013-CIP wskazany terminal, franco magazyn odbiorcy, towar oclony

  Sprzedający

 • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
 • organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do magazynu odbiorcy, łącznie z odprawą celną przywozową
 • odprawa celną przywozowa, dokumenty i opłaty przywozowe,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 014-CPT siedziba kupującego - formuła ta dotyczy wszystkich gałęzi transportu

  Sprzedający

 • posiada gestię transportową do określonego miejsca przeznaczenia,
 • organizacja i koszty transportu na całej trasie dostawy aż do siedziby kupującego,
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 015-CIP siedziba kupującego

  Sprzedający

 • obowiązki jak w 014
 • Kupujący

 • reszta kosztów,
 • 016-DES - dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • obowiązki jak w 014 i 015
 • Kupujący

 • wyładunek w terminalu i reszta kosztów,
 • 017-DRQ - dotyczy transportu morskiego

  Sprzedający

 • obowiązki jak w 014 i 015
 • Kupujący

 • koszty opłat importowych i wyładunek w swojej siedzibie,
 • 018-DAF każda gałąź transportu

  Sprzedający

 • obowiązki jak w 017,
 • Kupujący

 • obowiązki jak w 017,
 • 019-DDU terminal w kraju importera - każda gałąź transportu

  Sprzedający

 • obowiązki jak w 018,
 • Kupujący

 • obowiązki jak w 018,
 • 021-DDP terminal w kraju importera - każda gałąź transportu

  022-DDU siedziba kupującego - każda gałąź transportu

  023-DDP siedziba kupującego

  Sprzedający

 • wszystkie obowiązki poza wyładunkiem towaru w siedzibie kupującego.