Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

Czarter

Postanowienia dotyczące sposobu załadunku i wyładunku oraz klauzule dotyczące podziału kosztów wykonania tych czynności między czarterującym i armatorem.

FAS (free alongside ship)

port załadunku:

 • czarterujący dostarcza towar do burty statku,
 • armator ponosi koszty załadunku, sztauerki, lub trymerki,
 • port wyładunku:

 • koszt wyładunku ponosi armator, stawiając ładunek wzdłuż burty statku.
 • fio (free in and out)

  fio and stowed

  fio and trimmed

  fiost - fio stowed and trimmed

  port załadunku:

 • czarterujący dostarcza towar do burty statku,
 • czarterujący ponosi koszty załadunku, sztauerki, lub trymerki,
 • port wyładunku:

 • koszt wyładunku ponosi czarterujący.
 • fio excluding stowing

  tak jak przy klauzuli fio ale koszty sztauerki ponosi armator.

  fio excluding trimming

  tak jak przy klauzuli fio ale koszty trymerki ponosi armator.

  fi (free in)

  koszty załadunku i sztauerki (trymerki) obciążają czarterującego tylko w porcie załadowania.

  fo (free out)

  koszty wyładunku obciążają czarterującego tylko w porcie wyładunku.

  fob (free off board)

  koszty wyładunku ponosi czarterujący

  fob (free on board)

  koszty załadunku, jednak bez kosztów sztauerki lub trymerki ponosi czarterujący.

  free loading

  armator nie ponosi kosztów załadowania.

  free discharge

  armator nie ponosi kosztów wyładowania.

  net terms

  koszty wyładowania lub załadowania ponosi czarterujący.

  gross terms / berth terms

  koszty wyładunku lub załadunku ponosi armator.

  fixed price

  koszty załadunku lub wyładunku płaci czarterujący, a następnie otrzymuje ich zwrot od armatora.

  Fromuły przestojowe

  Oprócz formuł związanych z podziałem kosztów między czarterującym a armatorem występują również formuły przestojowe określające czas na dokonanie załadunku i wyładunku

  running days

  kolejne dni kalendzrzowe (24 godziny), bez odliczania niedziel i dni świątecznych.

  working days

  tylko dni robocze w ustawowym czasie pracy.

  weather working days

  dni, w których załadunek lub wyładunek jest możliwy ze względu na stan pogody.