Wydarzenia
Swoje pierwsze urodziny świętował polski...
29 maja 2008 roku w Gdynia Container Terminal S.A. (GCT) przekazano do eksploatacji...

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie importowane i eksportowane ładunki przewożone transportem drogowym, kolejowym, lotniczym, wodnym i kombinowanym.

Zakres ochrony oferowanej przez nas jest zgodny z klauzulami, które mogą Państwo znaleźć w zakładce „Pomoce”

Ubezpieczający sam selekcjonuje zakres ochrony, mając do wyboru:

 • Ubezpieczenie o zakresie podstawowym. Obejmuje szkody powstałe wskutek takich ryzyk, jak np. pożar, eksplozja, wypadek środka transportowego awaria wspólna bądź wyrzucenie ładunku za burtę. Klauzula C.
 • Ubezpieczenie o zakresie rozszerzonym. Obejmuje, oprócz wyżej wymienionych, szkody powstałe w rezultacie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, uderzenia piorunem, zmycia z pokładu, przedostania się wody do miejsca składowania lub wewnątrz kontenera, a także szkody powodujące stratę całkowitą ładunku powstałą w czasie załadunku lub rozładunku. Klauzula B.
 • Ubezpieczenie o zakresie pełnym. Obejmuje wszystkie ryzyka powodujące ubytki lub uszkodzenie ładunku z wyłączeniem wg klauzuli A.
 • Inne:

 • Institute FOSFA Trades Clauses (A, B, C) - stosowane przy ubezpieczeniu olejów, nasion i tłuszczów
 • Institute Frozen Food Clauses (A, C) - stosowane przy ubezpieczeniu mrożonych produktów żywnościowych z wyłączeniem mięsa
 • Institute Frozen Meat Clauses (A, C) - stosowane przy ubezpieczaniu mrożonego mięsa
 • Institute Timber Trade Federation Clauses - stosowane przy ubezpieczeniu ładunków drewna
 • Institute War/Strikes Clauses - ubezpieczenie od skutków wojen i strajków
 • Okres ubezpieczenia:

  Ubezpieczeniem mogą być objęte wszystkie ładunki, które ubezpieczający przewozi w ciągu roku lub tylko wybrane i zgłaszane każdorazowo przed wysyłką.

  Ubezpieczenie obejmuje cały czas trwania transportu, od rozpoczęcia załadunku do środka transportu do jego rozładunku.